دست نوشته های من

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

دیگه تموم شد

شور و هیجان

انگیزه علاقه

نمی دونم همه چی

فقط دلم می خواد یه گوشه بشینم با این صورت بیروح و چهره خسته از این دویدن های بی وقفه حالا فقط نگاه کنم

فقط نگاه

نه حرفی نه لبخندی نه اخمی  نه کسی با من کاری داشته باشه نه من با کسی 

فقط یه گوشه بشینم

این آهنگ علیزاده هم که داره همینجور پشت سر هم پخش میشه همینجور پشت سر هم پخش بشه با همین صدا با همین حالت

دیگه نه تظاهر کنم نه الکی بخندم نه الکی بگم چشم ‌نه الکی بگم موافقم

خسته ام می خوام بخوابم ولی زنگ موبایلم بیدارم نکنه

کسی نگه پاشو صبح شده کسی نگه دیر شد این موبایل زنگ نزنه حتی گرسنه هم نشم که بیدار شم

حتی سگم هم پارس نکنه که بیدار شم

خدا کنه یکی به فردی (سگم ) غذا بده که گرسنه نمونه

خسته ام

خیلی

خیلی

خوابم میاد

از فکر کردن از فکر نکردن از بی خیالی از با خیالی از همه چی از همه کس

فقط میخوام تنها باشم تنهای تنهای تنها حتی خودم هم نباشم حتی مدیر بازرگانی شرکت هم نباشه حتی شوهر خوب و مهربون هم نباشه حتی پسر ارشد عزیز دردونه هم نباشه هیچکس هیچکس نباشه

دلم می خواد وقتی تایپ می کنم با دو تا انگشت بکوبم رو حروف بیچاره کی بورد

شب بخیر چرخ گردون

تفو بر تو ای چرخ گردون

تفو بر تو ای چرخ گردون

تفو

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 16:22  توسط يوسف  |